Falu-Pride-Kulturförening Medlemsregistrering
Godkänn våra

Falu Pride Kulturförening startades 2012 med ändamålet är att arrangera en årlig normkritisk, intersektionell, gränsöverskridande och öppenhjärtig hbtq-festival i Falun.


Kulturföreningen Falu Pride har också till syfte att främja ett normkritiskt tänkande i Falun och Dalarna genom att skapa mötesplatser för alternativa kulturyttringar, samt uppmärksamma och belysa normbrytande perspektiv i andra fora och sammanhang.


Föreningens värdegrunden är antirasististisk och queerfeministisk med fokus på intersektionell normkritik och hbtq. Vi strävar mot frimodig öppenhet, solidaritet och jämlikhet. Målgruppen är alla människor med ett ungt och öppet sinne, med eller utan regnbågar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Välkommen!


Hemsida: dalapride.se
Facebooksida: facebook.com/falupride
Facebookgrupp: facebook.com/groups/falupridekulturforening