Kulturföreningen-Bergatrollen Medlemsregistrering
Godkänn våra

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter.

Bergatrollen resonerar att det är av yttersta vikt att vi sprider husets själ och stämning via publicerade bilder på hemsidan samt sociala medier eftersom det ger oss fler medlemmar. Det är viktigt för oss att visa upp att det är mycket aktivitet i huset.

Nedan finns flera dokument som beskriver hur Bergatrollen förhåller sig till GDPR

GDPR integritetspolicy

GDPR Registerförteckning

GDPR Åtgardsplan för personuppgiftsincidenter

Kontakta Bergatrollen om du vill ansöka om ett registerutdrag.